Thế giới

Việt – Trung đàm phán phân định ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ

Đàm phán vòng 15 Nhóm công tác về vùng biển ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ và vòng 12 Nhóm công tác bàn bạc về hợp tác cùng phát triển trên biển do Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Biên giới quốc gia, Bộ Ngoại giao Trịnh Đức Hải và Đại diện các vấn đề biên giới và biển, Bộ Ngoại giao Trung Quốc Dương Nhân Hỏa đồng chủ trì, theo thông cáo của Bộ Ngoại giao.

Hai bên trình bày thực chất quan điểm của mỗi bên và trao đổi ý kiến về phân định vùng biển ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ, bàn bạc hợp tác cùng phát triển trên biển trên tinh thần tuần tự, tiệm tiến, dễ trước khó sau, tôn trọng lẫn nhau, phù hợp luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982 (UNCLOS).

Ngư dân Đà Nẵng đánh bắt cá trên vùng biển vịnh Bắc Bộ. Ảnh: Thành Nguyễn

Ngư dân Đà Nẵng đánh bắt cá trên vùng biển vịnh Bắc Bộ. Ảnh: Thành Nguyễn.

Hai bên cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện và hữu nghị láng giềng Việt – Trung, xử lý thỏa đáng vấn đề trên biển phù hợp với nhận thức chung lãnh đạo hai Đảng, hai nước và \”Thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam – Trung Quốc\” năm 2011, giữ gìn hòa bình, ổn định ở Biển Đông, tôn trọng luật pháp quốc tế.

Vòng đàm phán tiếp theo sẽ diễn ra trong năm 2022.

Việt Nam và Trung Quốc đã đàm phán phân định xong khu vực trong cửa Vịnh Bắc Bộ và ký Hiệp định Phân định Vịnh Bắc Bộ năm ngoái.

Giới chuyên gia đánh giá Hiệp định Phân định Vịnh Bắc Bộ và Hiệp định về hợp tác nghề cá trong vùng Vịnh Bắc Bộ mà hai nước ký kết năm 2000 đã xác định rõ phạm vi và tạo ra được khuôn khổ pháp lý quốc tế rõ ràng, thuận lợi, tạo điều kiện cho mỗi nước bảo vệ, quản lý, sử dụng, khai thác, phát triển kinh tế các vùng biển và thềm lục địa của mình trong vùng Vịnh Bắc Bộ.

Việt Nam và Trung Quốc tiến hành đàm phán Vòng một về phân định vùng biển ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ từ đầu năm 2012, thỏa thuận tiến hành đàm phán một năm hai lần, tổ chức luân phiên ở mỗi nước.

Đường phân định Vịnh Bắc Bộ giữa Việt Nam và Trung Quốc. Ảnh: Báo Quốc tế.

Đường phân định Vịnh Bắc Bộ giữa Việt Nam và Trung Quốc. Ảnh: Báo Quốc tế.

Huyền Lê

Similar Posts

%d bloggers like this: