Công nghệ

Mẹo tìm kiếm hình ảnh lưu trữ trên máy tính Windows 10

Theo cách thủ công

Hình ảnh được lưu trữ ở những nơi khác nhau trên máy tính tùy thuộc vào nguồn của nó. Windows sẽ tự động lưu trữ hình ảnh trong thư mục “Pictures”. Trong khi đó, hầu hết các dịch vụ đồng bộ hóa chuyển hình ảnh đến các thư mục riêng mang tên DropBox, iCloud và OneDrive. Nếu bạn chuyển ảnh từ máy ảnh hoặc thiết bị khác trực tiếp sang PC, chúng có thể xuất hiện ở những vị trí khác nhau tùy thuộc vào phương thức truyền. Và nếu bạn tải xuống hình ảnh từ internet, chúng thường xuất hiện trong bất kỳ thư mục tải xuống nào mà trình duyệt thiết lập.

Mẹo tìm kiếm hình ảnh lưu trữ trên máy tính Windows 10 - ảnh 2

Chọn ổ cứng hoặc thư mục cụ thể có thể chứa ảnh bạn muốn tìm

\\n

Tiếp theo, nhấp vào hộp tìm kiếm ở trên cùng bên phải của cửa sổ sẽ thấy tab Search ở trên cùng. Chuyển sang tab đó và nhấp vào nút Kind, sau đó chọn Pictures từ trình đơn thả xuống sẽ nhận được kết quả trả về. Ngoài ra bạn cũng có thể nhập lệnh kind:=picture vào hộp tìm kiếm để có kết quả tương tự.

Mẹo tìm kiếm hình ảnh lưu trữ trên máy tính Windows 10 - ảnh 3

Bạn có thể nhập lệnh thủ công hoặc thực hiện vài cú nhấp chuột để lọc tìm kiếm

Như ví dụ, kết quả trả về chứa mọi hình ảnh trên hệ thống, bao gồm ảnh cá nhân có trong các thư mục chính và thư mục con. Quá trình tìm kiếm sẽ trả về những hình ảnh được lưu ở các định dạng phổ biến được sử dụng nhiều nhất, gồm JPG, PNG, GIF và BMP. Nếu đã lưu trữ ảnh ở định dạng khác, như RAW, bạn sẽ phải tìm chúng theo cách khác.

Khi đã định vị các bức ảnh đang tìm kiếm, bạn có thể nhấp chuột phải vào nó, sau đó chọn Open File Location để mở thư mục chứa nó.

Mẹo tìm kiếm hình ảnh lưu trữ trên máy tính Windows 10 - ảnh 4

Sau khi tìm thấy nguồn ảnh gốc, bạn có thể lưu trữ nó vào nơi cảm thấy tiện nhất

Sau khi đã đặt tất cả ảnh được lưu trữ trên máy tính, bạn có thể di chuyển chúng vào một thư mục cụ thể hơn như Pictures hoặc sao lưu chúng trên các phân vùng hoặc thiết bị lưu trữ ngoài mà bạn cảm thấy phù hợp.

Similar Posts

%d bloggers like this: