Đầu tư

Đi tìm lời giải Fibo Capital Việt Nam “dứt deal” Sữa hạt Mắc ca

Theo quan điểm đầu tư của Fibo Capital Việt Nam, khi không còn chung định hướng thì việc dừng hợp tác là điều tất yếu.

Quan điểm đầu tư của Quỹ Đầu tư Fibo Capital Việt Nam
Quan điểm đầu tư của Quỹ Đầu tư Fibo Capital Việt Nam

Dừng cuộc chơi vì “chệch hướng” quan điểm đầu tư 

Bản chất của mỗi quá trình mua bán và sáp nhập là mối quan hệ giữa hai bên: bên mua và bên bán hoặc trong nhiều trường hợp, đó là bên đầu tư và bên nhận đầu tư. Một khi thương vụ M&A được hình thành, các bên tham gia đã có những vị trí cụ thể và đứng ở những vai trò khác nhau, đảm nhiệm chức năng khác nhau trong doanh nghiệp.

Với vai trò là quỹ đầu tư đã tham gia nhiều thương vụ, dưới quan điểm của Fibo Capital Việt Nam, trong mối quan hệ giữa các bên tham gia M&A, để thương vụ đạt được thành công thì mỗi bên cần tuân thủ tuyệt đối vai trò của mình. Hiểu một cách đơn giản, M&A cũng như một bài toán mà bên nhận đầu tư đưa ra khi chưa có lời giải và bên đầu tư sẽ giải bài toán đó bằng cách tư vấn, triển khai các hoạt động tái cấu trúc và vận hành.

Nhìn vào thương vụ giữa Fibo Capital Việt Nam với công ty Sữa hạt Mắc ca, có thể thấy thời gian đầu, kế hoạch hợp tác mở ra khá nhiều cơ hội khi ngành sữa hạt còn nhiều tiềm năng. Thế nhưng, theo chia sẻ của người điều hành Fibo Capital Việt Nam: “Trong quá trình triển khai dự án, nhận thấy yếu tố định hướng chiến lược của người lãnh đạo cũng như bộ máy vận hành của doanh nghiệp không còn khớp và rẽ sang hướng khác, chúng tôi đã quyết định dừng thương vụ sau nhiều lần trao đổi và thảo luận. Qua quá trình bàn thảo, đánh giá bên nhận đầu tư không rõ ràng trong chiến lược phát triển, Fibo Capital Việt Nam kiên quyết ngừng hợp tác”.

“Dứt deal” trên mọi phương diện

Ở góc nhìn của Quỹ Đầu tư Fibo Capital Việt Nam, việc xác lập lại vai trò của các bên khi chính thức dừng hợp tác cũng chính là một trong các thủ tục hành chính, pháp lý để làm rõ ràng sợi dây liên kết giữa hai bên. Trong thương vụ với Sữa hạt Mắc ca, sau khi nhận thấy tầm nhìn và hướng đi của hai bên không chung đích đến, Fibo Capital Việt Nam đã chính thức dừng hợp tác.

Theo phía Fibo Capital Việt Nam, quá trình dừng hợp tác có sự thảo luận và thống nhất giữa hai bên để giải quyết hoàn toàn các vấn đề pháp lý theo đúng quy định. Theo đó, ông Lê An Trung (hiện là cổ đông lớn nhất của CTCP Tập đoàn Maccaca Việt Nam và CTCP Sữa hạt Mắc Ca) đã không còn mối liên quan nào với Quỹ Đầu tư Fibo Capital Việt Nam.

Ngoài ra, CTCP Đầu tư Farm Homestay Việt Nam – công ty được ông Trung thành lập sau khi đã hoàn toàn chấm dứt hợp tác hai bên, cũng không có bất cứ mối liên hệ nào với Fibo Capital Việt Nam. Trên cơ sở đó, mọi hoạt động trên mọi phương diện của ông Trung và các công ty nêu trên hoàn toàn độc lập với Fibo Capital Việt Nam. Fibo Capital Việt Nam không đóng vai trò tư vấn hoặc có tham gia vào bất cứ lĩnh vực nào của các công ty nêu trên.

Nói cách khác, sau khi chấm dứt thương vụ, Fibo Capital Việt Nam đã hoàn toàn tách biệt và xác lập vị trí độc lập, đại diện Fibo Capital Việt Nam cho biết không có bất cứ sự liên quan đến các cá nhân và đơn vị trong thương vụ cũ. Theo đại diện này, về phương diện pháp lý, tất cả những thủ tục hành chính trong quy trình dừng hợp tác cũng được đảm bảo thực hiện đầy đủ và minh bạch, hoàn thành dứt khoát theo đúng quy định của pháp luật.

Minh bạch khi ký kết M&A và sòng phẳng ngay cả khi “dứt điểm”, quan điểm của Fibo Capital Việt Nam cũng chính là quan điểm của nhiều quỹ đầu tư trên thương trường để cùng xây dựng một môi trường M&A bền vững, cùng phát triển và đóng góp vào nền kinh tế Việt Nam để kiến thiết đất nước ngày càng lớn mạnh.

Similar Posts

%d bloggers like this: