Xe

\’Chỉ Việt Nam mới có cuộc chiến xe Nhật – Hàn\’

Xe Nhật hay xe Hàn tốt luôn là chủ đề tranh cãi nảy lửa và không có bên nào thua của độc giả Việt. Cá nhân tôi có một cái nhìn khác để so sánh giữa hai nền công nghiệp sản xuất xe hơi giữa Nhật và Hàn.

Nếu ở Nhật, bạn sẽ thấy người Nhật tuyệt đối không dùng xe của Hàn, có thể do tự tôn dân tộc hoặc ủng hộ hàng nội địa. Nhưng ngược lại tại Hàn thì xe Nhật vẫn bán được tuy là ít (cũng có thể do tự tôn dân tộc và ủng hộ hàng nội địa). Điều này cho thấy xe Nhật đã hơn xe Hàn ít nhất là việc thuyết phục được khách Hàn, trong khi xe Hàn thì không thuyết phục được khách Nhật.

Ở Nhật hay Mỹ thì có lẽ chẳng ai tranh cãi xe Nhật, Hàn xe nào hơn cả vì mặc định ở Nhật thì người ta không biết xe Hàn là gì, còn ở Mỹ thì số người đi xe Nhật đông hơn nên nếu có tranh cãi thì xe Hàn cũng thua.

Quay lại Việt Nam, tại sao chúng ta lại có những cuộc tranh cãi không hồi kết giữa xe Nhật, Hàn. Câu trả lời là vì số lượng người sử dụng xe Hàn gần tương đương với xe Nhật và ai cũng muốn bảo vệ sự lựa chọn của mình là đúng. Vì vậy cuộc chiế này sẽ không có bên nào lợi thế hơn và sẽ khó có có kết quả thỏa đáng.

Độc giả Quý Nguyễn Trọng

Similar Posts

%d bloggers like this: