Xe

Cấm vượt xe có công bằng cho người tham gia giao thông?

Ở những nơi có biển cấm vượt, bình thường đường thoáng không có xe chạy phía trước thì không sao. Nếu có xe chạy phía trước nhưng vì họ không vội, không có nhu cầu di chuyển nhanh, hoặc phía trước là một xe tải nặng thì những xe đi sau chỉ ngậm ngùi lẽo đẽo theo sau.

Đến cung đường hết biển cấm vượt hay tìm được đoạn đường có thể vượt, nếu mình đạp ga thì lại gặp biển cấm vượt khác. Nhiều khi các bác tài vượt xe trên đoạn đường cấm vượt – có thể do chủ định, có thể là chủ quan. Có thể biển rất khó quan sát nên không thể nhìn thấy và việc nộp phạt và giải trình với lực lượng chức năng là rất khó thông cảm.

Similar Posts

%d bloggers like this: